Khi đang hoạt động mà bị chuột rút thì không nên A: xoa bóp bắp cơ. B: dừng ngay hoạt động. C: hoạt động tiếp để cơ dãn ra. D: hít thở sâu để

Photo of author

By Samantha

Khi đang hoạt động mà bị chuột rút thì không nên
A:
xoa bóp bắp cơ.
B:
dừng ngay hoạt động.
C:
hoạt động tiếp để cơ dãn ra.
D:
hít thở sâu để cung cấp ôxi cho cơ thể.Khi đang hoạt động mà bị chuột rút thì không nên
Leave a Comment