Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hoá dạng năng lượng nào dưới đây? A.Cơ năng thành điện năng. B.Điện năng thành hoá năng. C.Nhiệt năng thàn

Photo of author

By Valerie

Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hoá dạng năng lượng nào dưới đây?
A.Cơ năng thành điện năng.
B.Điện năng thành hoá năng.
C.Nhiệt năng thành điện năng.
D.Điện năng thành cơ năng.

0 bình luận về “Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hoá dạng năng lượng nào dưới đây? A.Cơ năng thành điện năng. B.Điện năng thành hoá năng. C.Nhiệt năng thàn”

 1. Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hoá dạng năng lượng nào dưới đây?

  A.Cơ năng thành điện năng.

  B.Điện năng thành hoá năng.

  C.Nhiệt năng thành điện năng.

  D.Điện năng thành cơ năng.

   

 2. Đáp án:

  Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hoá dạng năng lượng nào dưới đây?

  A.Cơ năng thành điện năng.

  B.Điện năng thành hoá năng.

  C.Nhiệt năng thành điện năng.

  D.Điện năng thành cơ năng.

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận