Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì A: phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt. B: khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt. C: H2 kết hợp với O2

By Maria

Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì
A:
phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt.
B:
khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt.
C:
H2 kết hợp với O2 tạo ra nước.
D:
H2 là khí nhẹ nhất.
Điện phân hoàn toàn 1,8 gam nước với chất xúc tác thích hợp thì thu được V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là
A:
3,36.
B:
4,48.
C:
2,24.
D:
1,12.

0 bình luận về “Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì A: phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt. B: khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt. C: H2 kết hợp với O2”

 1. Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì

  A: phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt.

  B: khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt.

  C: H2 kết hợp với O2 tạo ra nước.

  D: H2 là khí nhẹ nhất.

  Điện phân hoàn toàn 1,8 gam nước với chất xúc tác thích hợp thì thu được V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

  A: 3,36.

  B: 4,48.

  C: 2,24.

  D: 1,12.

  Trả lời

Viết một bình luận