“Khi mặt trời đã lên một vài con sào, tức là lúc nó trở về sự bình dị hằng ngày, thì tôi đang múc gầu nước giếng dội lên đầu lên cổ, lên vai, lên lư

Photo of author

By Julia

“Khi mặt trời đã lên một vài con sào, tức là lúc nó trở về sự bình dị hằng ngày, thì tôi đang múc gầu nước giếng dội lên đầu lên cổ, lên vai, lên lưng, nghĩa là tôi cũng đang đi tắm như mọi người lao động bình thường đang tắm quanh giếng. Cái giếng nước ngọt ở ria một hòn đảo giữa bể, cái sinh hoạt của nó vui như một cái bến và đậm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền.
Cái giếng nước ngọt đảo Thanh Luân sớm nay có không biết bao nhiêu là người đến gánh và múc.Múc nước giếng vào thùng gỗ, vào những con đựng ang gốm màu da lươn. Lòng giếng vẫn còn rót lại vài cái lá cam quýt của trận bão vừa rồi đi qua quẳng vào. Chỗ bãi đá nuôi sáu mươi vạn con hải sâm ngoài kia, bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã Bắc Loan Đầu cho mười tám thuyền lớn nhỏ
cùng ra khơi đánh cá hồng. Anh hùng Châu Hòa Mãn cùng bốn bạn xã viên đi chung một huyền. Anh quẩy nước bên bờ giếng, tôi né ra một bên……..
Từ đoàn thuyền sắp ra khơi đến cái giếng ngọt, thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về. Trông chị Châu Hòa Mãn địu con, thấy nó dịu dàng yên tâm như cái hình ảnh biển cả là mẹ hiền mớm cá cho lũ con ngon lành.”
Câu 1: Đoạn trích trên trích trong văn bản nào của tác giả nào? Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản? Nêu nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 2: Tại sao tác giả chọn duy nhất cái giếng nước ngọt để tả cảnh sinh hoạt trên đảo Cô Tô?
Câu 3: Trong con mắt của tác giả, sự sống nơi đảo Cô Tô diễn ra như thế nào quanh cái giếng nước ngọt?
Câu 4: Câu văn “Từ đoàn thuyền sắp ra khơi đến cái giếng ngọt, thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về.” tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Nêu tác dụng?
Câu 5: Chứng kiến cảnh sinh hoạt và lao động tấp nập, vui vẻ quanh cái giếng ngọt ở rìa đảo, vì sao tác giả lại thấy “cái sinh hoạt của nó vui như một cái bến và đậm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền” ?
Câu 6: Hình ảnh anh hùng Châu Hòa Mãn gánh nước ngọt ra thuyền, chị Châu Hòa Mãn dịu dàng địu con bên cái giếng nước ngọt trên đảo gợi cho em cảm nghĩ gì về cuộc sống của con người nơi đảo Cô Tô?
Câu 7: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về đoạn trích trên khoảng 7-8 câu
Leave a Comment