khi nhỏ 3 giọt dung dịch BaCl2 vào trong ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch Na2SO4 thấy có hiện tượng gì xảy ra Viết phương trình phản ứng và giải thích h

Photo of author

By Ximena

khi nhỏ 3 giọt dung dịch BaCl2 vào trong ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch Na2SO4 thấy có hiện tượng gì xảy ra Viết phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng kết luận về tính chất hóa học của muối
Leave a Comment