Khi so sánh 1 nồi nhôm vs 1 thìa nhôm nhận xét nào sai A có thể tích kh nhau B có kh lượng riêng kh nhau C có khối lượng kh nhau D có trọng lượng kh

Photo of author

By Madeline

Khi so sánh 1 nồi nhôm vs 1 thìa nhôm nhận xét nào sai
A có thể tích kh nhau
B có kh lượng riêng kh nhau
C có khối lượng kh nhau
D có trọng lượng kh nhau
Leave a Comment