Khi vào lăng viếng Bác Hồ kính yêu,nhà thơ Hải Như đã xúc động viết: Chúng ta hãy bước nhẹ chân,nhẹ nữa Trăng ơi trăng hãy yên lặn

By Alice

Khi vào lăng viếng Bác Hồ kính yêu,nhà thơ Hải Như đã xúc động viết:
Chúng ta hãy bước nhẹ chân,nhẹ nữa
Trăng ơi trăng hãy yên lặng cúi đầu
Suốt cuộc đời Bác có ngủ yên đâu
Nay Bác ngủ chúng ta canh giấc ngủ.
Câu 1:Đoạn thơ trên sử dụng phương thức biểu đạt nào?
Câu 2:Ba từ:”ngủ” trong 2 câu:
Suốt cuộc đời Bác có ngủ yên đâu
Nay Bác ngủ chúng ta canh giấc ngủ
Giống và khác nhau như thế nào?
Câu 3: Cách diễn đạt về trăng trong đoạn thơ trên gợi cho em cảm xúc và suy nghĩ gì?

0 bình luận về “Khi vào lăng viếng Bác Hồ kính yêu,nhà thơ Hải Như đã xúc động viết: Chúng ta hãy bước nhẹ chân,nhẹ nữa Trăng ơi trăng hãy yên lặn”

 1. a,PTBĐ:biểu cảm

  Câu 2:

  -Giong nhau:cả 3 đều xuất phát từ nghĩa chính diễn tả trạng thái nghỉ ngơi của con người sau một ngày làm việc

  -Khác nhau:

  +từ ngủ trong câu thơ thứ 3 nghĩa chính là:ca ngợi tấm lòng của bác với dân với nước,lúc nào cũng lo lắng

  +từ”ngủ” thứ 2 và thứ 3 trong câu 4 là cách nói giảm đau thương khi nói về việc bác mất.Hai từ này nghĩa khác nhau:

  ”Ngủ” thứ 2 là động từ

  ”Ngủ” thứ 3 là danh từ trong”giấc ngủ”

  Cả hai đều nói lên tình cảm của toàn dân với bác và ca ngợi bác hồ:Bác Hồ bất tử,Bác Hồ sống mãi trong lòng người dân

  Trả lời

Viết một bình luận