Khối lượng của 10 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là: A 16,3gam. B 13,6g. C 16,4g. D 14,3 g

Photo of author

By Mackenzie

Khối lượng của 10 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A 16,3gam. B 13,6g. C 16,4g. D 14,3 g

0 bình luận về “Khối lượng của 10 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là: A 16,3gam. B 13,6g. C 16,4g. D 14,3 g”

  1. nO2=V/22,4=10/22,4=0,45(mol)

    mO2=n.M=0,45.(16.2)=14,4(g)

    Do mình làm tròn nên nó lệch một tí nhé!

    Chọn D

    Chúc học tốt.

Viết một bình luận