quãng đường AB dài 70km cùng 1 lúc đạp đi từ A đến B và 1 xe máy đi từ B về A.Sau 1 giờ 15 phút 2 xe gặp nhau.Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe máy

By Margaret

quãng đường AB dài 70km cùng 1 lúc đạp đi từ A đến B và 1 xe máy đi từ B về A.Sau 1 giờ 15 phút 2 xe gặp nhau.Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe máy hơn vận tốc xe đạp 18km/giờ. Mn giúp em với ạ ❤

0 bình luận về “quãng đường AB dài 70km cùng 1 lúc đạp đi từ A đến B và 1 xe máy đi từ B về A.Sau 1 giờ 15 phút 2 xe gặp nhau.Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe máy”

 1. Giải:

  Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

  Mỗi giờ cả hai xe đi được số ki-lô-mét là:

              70 : 1,25 = 56 (km)

  Vận tốc của xe đạp đó là:

             (56 – 18) : 2 = 19 (km/giờ)

  Vận tốc của xe máy đó là:

               19 + 18 = 37 (km/giờ)

       Đáp số: Xe đạp: 19km/giờ; Xe máy: 37km/giờ,.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm