Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai ox

By Skylar

Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai oxit kim loại tương ứng là:
A.9 : 4
B.3 : 1
C.2 : 3
D.Kết quả khác

0 bình luận về “Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai ox”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tự chọn mCuO = 80 —> mFe2O3 = 160

  —> nCuO = nFe2O3 = 1

  —> nCO2 (từ Fe2O3) : nCO2 (từ CuO) = nO (trong Fe2O3) : nO (trong CuO) = 3 : 1

  Trả lời
 2. Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai oxit kim loại tương ứng là:

  A.9 : 4

  B.3 : 1

  C.2 : 3

  D.Kết quả khác

  Đáp án: B

  Giải thích:

  Tự chọn mCuO = 80 —> mFe2O3 = 160

  —> nCuO = nFe2O3 = 1

  —> nCO2 (từ Fe2O3) : nCO2 (từ CuO) = nO (trong Fe2O3) : nO (trong CuO) = 3 : 1

   

  Trả lời

Viết một bình luận