Làm hộ mình với ạ :~~ a) x.y = -29 b) ( x – 2 )(y + 1 ) = 23

By Mary

Làm hộ mình với ạ :~~
a) x.y = -29
b) ( x – 2 )(y + 1 ) = 23
Viết một bình luận