tam giac ABC co dien tich la 4cm vuong .Chieu cao AHco do dai 0,8cm .Do dai day BCcua hinh tam giac la A 5cm B15 cm C20 cm D 10cm chi can tron dap an

By Rose

tam giac ABC co dien tich la 4cm vuong .Chieu cao AHco do dai 0,8cm .Do dai day BCcua hinh tam giac la
A 5cm
B15 cm
C20 cm
D 10cm
chi can tron dap an thoi khoi giai thich
Viết một bình luận