Làm sao để biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung

Photo of author

By Aubrey

Làm sao để biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung

0 bình luận về “Làm sao để biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Muốn biết hai người , ai đang giương cung, ai chưa giương cung, ta căn cứ vào lực của cánh tay tác dụng lên cung.

 2. Đáp án:

  Muốn biết ai đang giương cung, ai chưa giương cung,ta chỉ cần căn cứ vào lực cánh tay(Người đang giương cũng là người tác động một lực vào dây cung, khiến dây cung biến dạng)

  Giải thích các bước giải:

  Khi đã giương cung,cây cung sẽ bị cong,còn nếu chưa giương cung thì cây cung ko bị cong

Viết một bình luận