Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Photo of author

By Josie

Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

0 bình luận về “Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?”

  1. – Lãnh chúa phong kiến: được hình thành từ các tướng lĩnh quân sự, quý tộc.

    – Nông nô: do nô lệ và nông dân chuyển biến thành. Nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa phong kiến.

  2. – Lãnh chúa phong kiến: được hình thành từ các tướng lĩnh quân sự, quý tộc.

    – Nông nô: do nô lệ và nông dân chuyển biến thành.

Viết một bình luận