loại thức ăn được tiêu hóa ở enzim,pepsin , amilaza

Photo of author

By Piper

loại thức ăn được tiêu hóa ở enzim,pepsin , amilaza

0 bình luận về “loại thức ăn được tiêu hóa ở enzim,pepsin , amilaza”

  1. Enzim pepsin phân giải protein thành những đoạn peptit ngắn

    Enzim amilaza phân giải một phần tinh bột trong thức ăn thành mantozo gồm 2  phân tử glucozo lien kết với nhau

     

Viết một bình luận