So sánh 2^24 và 3^16 mợi người giải thích so sánh nhanh câu này giup mik và cả cách trình bày nx đc ko ạ

Photo of author

By Sarah

So sánh 2^24 và 3^16
mợi người giải thích so sánh nhanh câu này giup mik và cả cách trình bày nx đc ko ạ
Leave a Comment