So sánh 2^24 và 3^16 mợi người giải thích so sánh nhanh câu này giup mik và cả cách trình bày nx đc ko ạ

Photo of author

By Sarah

So sánh 2^24 và 3^16
mợi người giải thích so sánh nhanh câu này giup mik và cả cách trình bày nx đc ko ạ

0 bình luận về “So sánh 2^24 và 3^16 mợi người giải thích so sánh nhanh câu này giup mik và cả cách trình bày nx đc ko ạ”

  1. `2^24 = 2^(3 . 8) = (2^3)^8 = 8^8`

    `3^16 = 3^(2 . 8) = (3^2)^8 = 9^8`

    Do `8 < 9`

    `⇒ 8^8 < 9^8`

    `⇒ 2^24 < 3^16`

Viết một bình luận