lớp 4a trồng ít hơn lớp 4b 60 cây . biết 9 lần số cây lớp 4a trồng được 5 lần số cây lớp 4b trồng được

By Kylie

lớp 4a trồng ít hơn lớp 4b 60 cây . biết 9 lần số cây lớp 4a trồng được 5 lần số cây lớp 4b trồng được

0 bình luận về “lớp 4a trồng ít hơn lớp 4b 60 cây . biết 9 lần số cây lớp 4a trồng được 5 lần số cây lớp 4b trồng được”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `9` lần số cây lớp `4a` trồng được `5` lần số cây lớp `4b` trồng được

  => Số cây lớp `4a` trồng được bằng `9/5` số cây lớp `4b` trồng được

  Ta có sơ đồ:

  Lớp `4a:` ║—-║—-║—-║—-║—-║—-║—-║—-║—-║              Tổng`:60` cây

  Lớp `4b:` ║—-║—-║—-║—-║—-║

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `9 – 5 = 4 ( phần )`

  Số cây của lớp 4a trồng được là:

  `60 : 4 × 9 = 135 ( cây )`

  Số cây lớp 4b trồng được là:

  `135 – 60 = 75 ( cây )`

  Đáp số: Lớp `4a: 135` cây

               Lớp `4b: 75` cây

  Trả lời

Viết một bình luận