Vì sao trên đầu kim đồng hồ và các con số ở đồng hồ người ta lại Sơn dạ quang

Photo of author

By Elliana

Vì sao trên đầu kim đồng hồ và các con số ở đồng hồ người ta lại Sơn dạ quang

0 bình luận về “Vì sao trên đầu kim đồng hồ và các con số ở đồng hồ người ta lại Sơn dạ quang”

  1. Vì chất dạ quang có khả năng phát ra ánh sáng, vì thế ban đêm ta có thể xem đồng hồ một cách dễ dàng.

                                          Cho mk ctlhn nhé !!!

                                             Chúc bạn học tốt !!!

Viết một bình luận