Lớp 8 : số học Phân tích đa thức thành nhân tử a×(x+y)-b×(x+y) =?

By Parker

Lớp 8 : số học
Phân tích đa thức thành nhân tử
a×(x+y)-b×(x+y)
=?

0 bình luận về “Lớp 8 : số học Phân tích đa thức thành nhân tử a×(x+y)-b×(x+y) =?”

Viết một bình luận