lớp ngoài cùng của tất cả nguyên tử của nguyên tố hóa học có số e tối đa là bao nhiêu

Photo of author

By Cora

lớp ngoài cùng của tất cả nguyên tử của nguyên tố hóa học có số e tối đa là bao nhiêu

0 bình luận về “lớp ngoài cùng của tất cả nguyên tử của nguyên tố hóa học có số e tối đa là bao nhiêu”

 1. Đáp án:

  lớp ngoài cùng của tất cả nguyên tử của nguyên tố hóa học có số e tối đa là 8e

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:lớp ngoài cùng của tất cả các nguyên tố là tám 

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận