Lực tưong tác giữ 2 điện tích -3.10^-9 C khi cách nhau 10cm trong không khí là

By aikhanh

Lực tưong tác giữ 2 điện tích -3.10^-9 C khi cách nhau 10cm trong không khí là

0 bình luận về “Lực tưong tác giữ 2 điện tích -3.10^-9 C khi cách nhau 10cm trong không khí là”

  1. Lực tương tác giữa hai điện tích \({q_1} = {q_2} = – {3.10^{ – 19}}C\):

    \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\dfrac{{\left| {{{\left( { – {{3.10}^{ – 9}}} \right)}^2}} \right|}}{{0,{1^2}}} = 8,{1.10^{ – 6}}N\)

    Trả lời

Viết một bình luận