Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau và bằng 8,96l(đkc) a)Viết ptpu đốt cháy A ở dạng tổng quát.Tính

By Ariana

Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau và bằng 8,96l(đkc)
a)Viết ptpu đốt cháy A ở dạng tổng quát.Tính m của CO2 và H2O tạo thành
b)Tìm CTPT A.Biết tỉ khối hơi A so với H2 là 14
c)Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dd Ca(OH)2.So sánh khối lượng dd sau phản ứng với khối lượng dd Ca(OH)2 ban đầu

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau và bằng 8,96l(đkc) a)Viết ptpu đốt cháy A ở dạng tổng quát.Tính”

 1. Đáp án:

   a) mCO2=17,6 gam; mH2O=7,2 gam

  b) C2H4

  c) m dung dịch giảm=15,2 gam

  Giải thích các bước giải:

   A +O2 –> CO2 + H2O

  nCO2 =nH2O=8,96/22,4=0,4 mol

  -> mCO2=0,4.44=17,6 gam; mH2O=0,4.18=7,2 gam

  Vì nCO2=nH2O -> A có dạng CnH2n

  Ta có: MA=14MH2=14.2=28 – > 14n=28 ->n=2 -> C2H4

  Ca(OH)2 + CO2 —> CaCO3 + H2O

  Ta có: nCaCO3=nCO2=0,4 mol

  -> mCaCO3=0,4.100=40 gam

  -> m dung dịch giảm=mCaCO3 -(mCO2+mH2O)=40-17,6-7,2=15,2 gam

  Trả lời

Viết một bình luận