M = 8 mũ 20 + 4 mũ 20 tất cả phần 4 mũ 25 + 64 mũ 5 Thank you

By Elliana

M = 8 mũ 20 + 4 mũ 20 tất cả phần 4 mũ 25 + 64 mũ 5
Thank you

0 bình luận về “M = 8 mũ 20 + 4 mũ 20 tất cả phần 4 mũ 25 + 64 mũ 5 Thank you”

 1. M = 8^20 + 4^20 / 4^25 + 64^5

      = (2^3)^20 + (2^2)^20 + (2^2)^25 + (2^6)^5

      = 2^60 + 2^40 / 2^50 + 2^30

      = (2^10)^6 + (2^10)^4 / (2^10)^5 + (2^10)^3

      = 2^10 = 1024.

  Cho mk xin ctlhn nhé!!!

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   `M=1024`

  Giải thích các bước giải:

  `M=(8^20+4^20)/(4^25+64^5)`
  `M=((2^3)^20+(2^2)^20)/((2^2)^25+(2^6)^5)`
  `M=(2^(3.20)+2^(2.20))/(2^(2.25)+2^(6.5))`
  `M=(2^60+2^40)/(2^50+2^30)`
  `M=(2^40 .2^20+2^40 .1)/(2^30 .2^20+2^30 .1)`
  `M=(2^40 .(2^20 +1))/(2^30 .(2^20+1))`
  `M=2^40/2^30`
  `M=2^10`
  `M=1024`

  Trả lời

Viết một bình luận