manh tràng phát triển ở những động vật nào? cho vd? manh tràng có vai trò gì đối với động vật? giúp mk vs

Photo of author

By Caroline

manh tràng phát triển ở những động vật nào? cho vd? manh tràng có vai trò gì đối với động vật? giúp mk vs

0 bình luận về “manh tràng phát triển ở những động vật nào? cho vd? manh tràng có vai trò gì đối với động vật? giúp mk vs”

  1. Manh tràng thường phát triển ở những loài động vật ăn cỏ, ví dụ như thỏ.

    Manh tràng có vai trò giúp động vật có thể tiêu hóa được thức ăn khó tiêu hóa như thực vật.

Viết một bình luận