Mấy bạn làm giúp hộ mình 2 câu này nhé! 1) Pháp luật thời nhà Trần có điểm gì mới, so sánh với thời Lý 2) Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và c

By Eden

Mấy bạn làm giúp hộ mình 2 câu này nhé!
1) Pháp luật thời nhà Trần có điểm gì mới, so sánh với thời Lý
2) Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và cũng cố quốc Phòng. Nhận xét gì về quân đội thời Trần
Làm dài xíu nha do mình cần thứ 6 để thuyết trình :<

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận