Mấy bạn làm giúp hộ mình 2 câu này nhé! 1) Pháp luật thời nhà Trần có điểm gì mới, so sánh với thời Lý 2) Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và c

Photo of author

By Eden

Mấy bạn làm giúp hộ mình 2 câu này nhé!
1) Pháp luật thời nhà Trần có điểm gì mới, so sánh với thời Lý
2) Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và cũng cố quốc Phòng. Nhận xét gì về quân đội thời Trần
Làm dài xíu nha do mình cần thứ 6 để thuyết trình :<
Leave a Comment