Mấy cậu cho tớ hỏi al2o3 có tác dụng với h2so4 đặc nóng Ra so2 đc ko ạ Nếu có thì pt là gì ?

Photo of author

By Alice

Mấy cậu cho tớ hỏi al2o3 có tác dụng với h2so4 đặc nóng Ra so2 đc ko ạ
Nếu có thì pt là gì ?
Leave a Comment