Máy tính có thể dùng vào những việc gì ?

Photo of author

By Ariana

Máy tính có thể dùng vào những việc gì ?

0 bình luận về “Máy tính có thể dùng vào những việc gì ?”

 1. *Ta có thể dùng máy tính vào những việc như :

  +Thực hiện tính toán.

  +Tự động hóa các công việc văn phòng.

  +Hỗ trợ công tác quản lí.

  +Công cụ học tập và giải trí.

  +Điều khiển tự động và rô-bot.

  +Liên lạc tra cứu buôn bán trực tiếp…

  Xin ctlhn ạ!

 2. +Thực hiện tính toán 

  +Tự động hóa các công việc văn phòng 

  +Hỗ trợ công tác quản lý

  +Công cu học tập và giải trí

  +Điều khiển tự động và rô bốt

  +Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến

Viết một bình luận