Mẹ sinh Tú khi mẹ 28 tuổi. Năm nay mẹ gấp 5 lần tuổi Tú. Hỏi năm nay Tứ mấy tuổi? Helppppp

Photo of author

By Josie

Mẹ sinh Tú khi mẹ 28 tuổi. Năm nay mẹ gấp 5 lần tuổi Tú. Hỏi năm nay Tứ mấy tuổi?
Helppppp
Viết một bình luận