mình sẽ vote 5* và ctlhn , nhanh zùm mình nha tìm đk xác định của: 1/ (1-căn x^2-3)

Photo of author

By Amara

mình sẽ vote 5* và ctlhn , nhanh zùm mình nha
tìm đk xác định của:
1/ (1-căn x^2-3)
Viết một bình luận