Mọi người giải giúp em với ạ Cho hỗn hợp B gồm MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20% thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38g muối a/Tính khối lượng

By Allison

Mọi người giải giúp em với ạ
Cho hỗn hợp B gồm MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20% thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38g muối
a/Tính khối lượng hỗn hợp B . Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp B
b/Tính thể tích H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được bao nhiêu gam muối khan

0 bình luận về “Mọi người giải giúp em với ạ Cho hỗn hợp B gồm MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20% thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38g muối a/Tính khối lượng”

 1. MgO + 2HCl ==> MgCl2 + H2O (1)

  0,1…………………………….0,1

  MgCO3 + 2HCl ==> MgCl2 + H2O + CO2 (2)

  0,3…………………………………..0,3……………………………0,3

  Ta có: nCO2= 6,72/22,4= 0,3 (mol) ==> mMgCO3= 0,3×84= 25,2 (g)

   ==> mMgCl2 (2)= 0,3×95= 28,5 (g)

  ==> mMgCl2 (1)= 38-28,5= 9,5 (g)

  ==> nMgCl2 (1)= 9,5/95= 0,1 (mol)

  mMgO= 0,1×40= 4 (g)

  ==> mB= 25,2 + 4= 29,2 (g)

  Bạn tự tính % nhé.

  Câu b hình như bạn gõ lộn đề rồi, làm gì có khí H2 nào

  Trả lời

Viết một bình luận