mọi người giỏi hóa ơi, giúp mik với. ko chép mạng nha. Đốt cháy m gam đơn chất X (là chất rắn màu đỏ) trong oxi dư thu được chất rắn Y (chất Y tan tro

By Natalia

mọi người giỏi hóa ơi, giúp mik với. ko chép mạng nha.
Đốt cháy m gam đơn chất X (là chất rắn màu đỏ) trong oxi dư thu được chất rắn Y (chất Y tan trong
nước thành một dung dịch axit tương ứng với Y). Cho toàn bộ chất rắn Y vào 500ml dung dịch chứa
hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản
ứng, làm khô các chất thu được 47,24 gam chất rắn khan. Tìm giá trị của m.

0 bình luận về “mọi người giỏi hóa ơi, giúp mik với. ko chép mạng nha. Đốt cháy m gam đơn chất X (là chất rắn màu đỏ) trong oxi dư thu được chất rắn Y (chất Y tan tro”

 1. Đáp án: X là P

  P+O2=>P2O5+H2O=>H3PO4

  nNaOH=0,25 mol

  nKOH=0,5 mol

  TH1 bazo hết

  nH2O=nOH-=0,75 mol

  BTKl mH3PO4 + m NaOH + mKOH=mcr + mH2O

  =>mH3PO4=22,74g=>nH3PO4=0,232(ko tm)

  TH2 bazo dư

  nH2O=nH+=x

  BTKl 98.x/3+38=47,24+x.18=>x=0,63=>nH3PO4=0,21 mol

  =>nP=0,21=>m=6,51 g

  Kl

  Trả lời
 2. Đáp án:

   m=6,51 gam

  Giải thích các bước giải:

  Chất rắn màu đỏ là P

  \[\begin{gathered}
    4P + 5{O_2}\xrightarrow{{}}2{P_2}{O_5} \hfill \\
    3{H_2}O + {P_2}{O_5}\xrightarrow{{}}2{H_3}P{O_4} \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  \[\begin{gathered}
    {n_{NaOH}} = 0,5.0,5 = 0,25{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{KOH}} = 0,5.1 = 0,5{\text{ mol}} \hfill \\
    {H_3}P{O_4} + NaOH + KOH\xrightarrow{{}}rắn + {H_2}O \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  Gọi số mol H3PO4 là x

  TH1: NaOH và KOH đều hết

  Bảo toàn O: 

  \[\begin{gathered}
    {n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}} + {n_{KOH}} = 0,75{\text{ mol}} \hfill \\
     \to {\text{BTKL:}}{{\text{m}}_{{H_3}P{O_4}}} + {m_{NaOH}} + {m_{KOH}} = {m_{rắn}} + {m_{{H_2}O}} \hfill \\
     \to 98x + 0,25.40 + 0,5.56 = 47,24 + 0,75.18 \hfill \\
     \to x = 0,232{\text{ mol}} \hfill \\
     \to {\text{3x < }}{{\text{n}}_{NaOH}} + {n_{KOH}} \to loại \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  TH2: H3PO4 phản ứng hết, kiềm dư

  \[\begin{gathered}
     \to {n_{{H_2}O}} = 3x \hfill \\
    BTKL:98x + 0,25.40 + 0,3.56 = 47,24 + 3x.18 \hfill \\
     \to x = 0,21 \hfill \\
     \to {n_P} = {n_{{H_3}P{O_4}}} = 0,21 \to m = 6,51{\text{ gam}} \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

   

  Trả lời

Viết một bình luận