Thế nào là vật sáng, nguồn sáng, vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Cho vd

Photo of author

By Bella

Thế nào là vật sáng, nguồn sáng, vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Cho vd

0 bình luận về “Thế nào là vật sáng, nguồn sáng, vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Cho vd”

 1. Đáp án: Vật sáng là các vật phát ra ánh sáng vd : đèn pin…

  Nguồn sáng là vật phát ra ánh sáng vd: mặt trời

  Vật hắt lại ánh sáng là vật phản chiếu lại ánh sáng vd: gương…

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Nguồn sáng: là những vật tự nó phát ra ánh sáng.Vd: Mặt Trời, con đom đóm

  Vật hắt sáng: là những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.Vd: bàn, ghế, bảng

  Vật sáng: gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.Vd: Mặt Trăng, Mặt Trời

   

   

   

Viết một bình luận