Thế nào là vật sáng, nguồn sáng, vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Cho vd

By Bella

Thế nào là vật sáng, nguồn sáng, vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Cho vd
Viết một bình luận