Mọi người ơi giúp mìn vs ạ $\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$

Photo of author

By Kaylee

Mọi người ơi giúp mìn vs ạ
$\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$

0 bình luận về “Mọi người ơi giúp mìn vs ạ $\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $(\frac{-3}{4})^{3x-1} =\frac{-27}{64}$

  ⇔ $(\frac{-3}{4})^{3x-1} =\frac{-3^3}{4^3}$

  ⇔ $(\frac{-3}{4})^{} =(\frac{-3}{4})^3$

   ⇒        $3x-1=3$

  ⇔$3x=4$

  ⇔$x=\frac{4}{3}$ 

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất

Viết một bình luận