môi trường trong là gì?các yếu tố môi trường trong ?vai trò của môi trường trong? MN GIÚP MIK VS Ạ <3 !!!!

Photo of author

By Sarah

môi trường trong là gì?các yếu tố môi trường trong ?vai trò của môi trường trong?
MN GIÚP MIK VS Ạ <3 !!!!

0 bình luận về “môi trường trong là gì?các yếu tố môi trường trong ?vai trò của môi trường trong? MN GIÚP MIK VS Ạ <3 !!!!”

 1. – Môi trường trong cơ thể gồm : máu, nước mô, bạch huyết

  – Môi trường trong giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.

                                                 CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

 2. Đáp án:

  Môi trường trong là môi trường bên trong cơ thể người.

  Các yếu tố:+Mao mạch máu

                    +Mao mạch bạch huyết

                    +Nước mô.

  Vai trò của môi trường trong:Vận chuyển các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể,loại bỏ các chất thải qua hệ bài tiết.

   

Viết một bình luận