Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn ...

Read more

Dàn ý về đoạn văn nói rõ về sức mạnh tiềm tàn của chị dậu

Dàn ý về đoạn văn nói rõ về sức mạnh ...

Read more

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được 8,88g muối sắt 3 , cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Mg thu được 8,28g muối magie .Halogen đó là

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được ...

Read more

Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3

Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết ...

Read more

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

Read more

V. Rewrite the following sentences. 1. They last visited me five years ago. They………………………………………………………….. 2. Mike turned off the light, then he went t

V. Rewrite the following sentences. 1. They last visited me ...

Read more

1.Cho 100ml dung dịch KI tác dụng hết với khí Cl2 thấy tạo thành 3,81g I2.Nồng độ của dung dịch KI là bn ? 2.cho a gam NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, dư

1.Cho 100ml dung dịch KI tác dụng hết với khí ...

Read more

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộn

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào ...

Read more

Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu làm rõ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương dùng câu bị động, phép lặp

Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu làm rõ vẻ ...

Read more

Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5m/s. Tính vận tốc của

Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B ...

Read more