một bể cá dạng hình hộp không có nắp, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. a) Vậy bể cá đó có thể chứa được ……………………lít nướ

By Savannah

một bể cá dạng hình hộp không có nắp, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m.
a) Vậy bể cá đó có thể chứa được ……………………lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít )
b) Diện tích kính cần dùng để làm bể cá đó là: ……….m2

0 bình luận về “một bể cá dạng hình hộp không có nắp, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. a) Vậy bể cá đó có thể chứa được ……………………lít nướ”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

    một bể cá dạng hình hộp không có nắp, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. a) Vậy bể cá đó có thể chứa được ………..300………….lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít ) b) Diện tích kính cần dùng để làm bể cá đó là: ….2,3……m2

    Trả lời

Viết một bình luận