Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 6,25m và diện tích bằng diện tích mảnh đất hình vuông có chu vi 72,8 m A .Tính chiều dài khu vườn B. Tính diệ

By Clara

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 6,25m và diện tích bằng diện tích mảnh đất hình vuông có chu vi 72,8 m
A .Tính chiều dài khu vườn
B. Tính diện tích khu vườn
C. Người ta dùng 30% diện tích khu vườn để trồng hoa,diện tích còn lại trồng tài.Tính diện tích trồng rau của khu vườn.

0 bình luận về “Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 6,25m và diện tích bằng diện tích mảnh đất hình vuông có chu vi 72,8 m A .Tính chiều dài khu vườn B. Tính diệ”

 1.  Chúc bạn học tốt !

  giải

  B. Cạnh của mảnh đất hình vuông là: 

                   72,8 : 4 = 18,2 (m) 

       Diện tích của khu vườn hình chữ nhật là:             18,2 ×18,2 = 331,24 (m²)

  A. Chiều dài của khu vườn hình chữ nhật là:

                    331,24 : 6,25 = 52,9984 (m)

  C.  Diện tích trồng hoa của khu vườn là: 

                   30 × 331.24 :100 = 99,372 (m²)

        Diện tích trồng rau của khu vườn là:

                  331,24 – 99,372 = 231,868 (m²) 

                         Đáp số A. 52,9984 m

                                       B. 331,24 m²

                                       C.  231,868 m²

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:
           cạnh của mảnh đất hình vuông là:
                72,8:4=18,2(m)
           diện tích hình vuông là:
                18,2×18,2=331,24(m²)
           vì diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật nên diện tích hình chữ nhật bằng331,24m²

       a)chiều dài khu vườn là:

             331,24:6,25≈52,9984(m)
      b)diên tích khu vườn bằng 331,24m²
      c)số phần trăm diện tích để trồng rau là:
            100%-30%=70%
       diện tích trồng rau của khu vườn là:

             70%×331,24:100%=231.868m²

                          đáp số : a)52,9984m            

                                        b)331,24m²

                                        c)231,68m²

  Trả lời

Viết một bình luận