Một bể cá dạng hình hựp chữ nhật làm bằng kính ( không có nắp) có chiều dài 80cm chiều rộng 50cm chiều cao 45 cm mực nước ban đầu cao 35 cm A tính di

Photo of author

By Athena

Một bể cá dạng hình hựp chữ nhật làm bằng kính ( không có nắp) có chiều dài 80cm chiều rộng 50cm chiều cao 45 cm mực nước ban đầu cao 35 cm
A tính diện tích làm bể cá đó
B người ta cho vào bể một hòn đá có thổ tích 10dm khối .
Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu ?
Leave a Comment