Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 50cm, chiều cao 6dm. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)

Photo of author

By aikhanh

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 50cm, chiều cao 6dm. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)
Leave a Comment