Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là A: 0,65 mol.

By Everleigh

Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là
A:
0,65 mol.
B:
0,6 mol.
C:
0,5 mol.
D:
0,55 mol.

0 bình luận về “Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là A: 0,65 mol.”

 1. Đáp án:

  A: 0,75 mol.

  Giải thích các bước giải:

  – Số mol khí H2 là:

      nH2 =$\frac{0,8}{2}$= 0,4 (mol)

  – Số mol khí N2 là:

      nN2 = $\frac{2,24}{22,4}$ = 0,1 (mol)

  – Số mol khí CO2 là:

      nCO2 =$\frac{5,6}{22,4}$= 0,25 (mol)

  – Tổng số mol là:

      n = nH2 + nN2 + nCO2

         = 0,4 + 0,1 + 0,25 = 0,75 (mol)

  Chúc học tốt nha!!!

  Ý A bạn sửa thành 0,75 mol nha!!

  Trả lời
 2. Giải thích các bước giải:

  Số mol khí H2 là:

      nH2 = 0,8/2 = 0,4 (mol)

  Số mol khí N2 là:

      nN2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

  Số mol khí CO2 là:

      nCO2 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

  Tổng số mol là:

      n = nH2 + nN2 + nCO2

         = 0,4 + 0,1 + 0,25 = 0,75 (mol)

  Trả lời

Viết một bình luận