So sánh bộ máy nhà nước thời Ngô và Đinh Tiền Lê

By Brielle

So sánh bộ máy nhà nước thời Ngô và Đinh Tiền Lê

0 bình luận về “So sánh bộ máy nhà nước thời Ngô và Đinh Tiền Lê”

 1. Nội dung

  Nhà Đinh – Tiền Lê

  Nhà Lê

  Tổ chức bộ máy nhà nước

  Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua có ba ban: ban văn, ban võ, tăng ban.

  Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua là 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và các cơ quan chuyên môn giúp việc

  Chính quyền địa phương

  Chia cả nước thành 10 đạo

  – Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên, mỗi đạo có 3 ti: trông coi các mặt dân sự, quân sự, an ninh (đô ti, thừa ti, hiến ti).

  – Dưới đạo là Phủ, huyện, châu, xã.

  Nhận xét

  Bộ máy nhà nước quân chủ sơ khai.

  Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ.

  Trả lời
 2. So sánh bộ máy nhà nước thời Ngô và Đinh Tiền Lê

  *Giống nhau:

  -đứng đầu nhà nước là vua nắm quyền hành về quân sự, chính trị, ngoại giao

  -Giúp việc có quan văn, quan võ trong triều

  -Ở địa phương có các quan lại quản lí

  *Khác nhau:

  -Thời tiền lê giúp việc cho vua có các thái sư(quan đầu triều)và các đại sư (các nhà sư có danh tiếng)

  -Thời tiền lê chia làm 10 bộ, dưới bộ là phủ châu

  Trả lời

Viết một bình luận