Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 15 km / giờ hết 1 giờ 30 phút . Hỏi ca nô đi nguược dòng từ B về A hết bao nhiêu thời gian biết vận tốc

By Kaylee

Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 15 km / giờ hết 1 giờ 30 phút . Hỏi ca nô đi nguược dòng từ B về A hết bao nhiêu thời gian biết vận tốc dòng nước là 3.75 km / giờ .
giúp mình với ai làm nhanh được 5 sao và câu trả lời hay nhất

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận