một cái họp hình lập phương [ko có nắp ]cạnh 15cm a.tính thể tích hộp b. nếu sơn tất cả các mặt ngoài hộp thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu cm vuô

Photo of author

By Liliana

một cái họp hình lập phương [ko có nắp ]cạnh 15cm
a.tính thể tích hộp
b. nếu sơn tất cả các mặt ngoài hộp thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu cm vuông
Leave a Comment