Một cửa hàng có số gạo nếp bác tết là 2400 kg số gạo nếp bằng 31,5 phần trăm tổng A) tìm số tẻ hơn gạo nếp là bao nhiêu kg B) Sau khi bán đi một số

Photo of author

By Katherine

Một cửa hàng có số gạo nếp bác tết là 2400 kg số gạo nếp bằng 31,5 phần trăm tổng
A) tìm số tẻ hơn gạo nếp là bao nhiêu kg
B) Sau khi bán đi một số gạo , gạo nếp còn lại hơn gạo tết còn lại là 150kg hỏi cửa hàng bán đc bao nhiêu kg mỗi loại biết số gạo nếp đó bằng 1/4 gạo tẻ ( giúp mk với mk Đng cần gấp)

0 bình luận về “Một cửa hàng có số gạo nếp bác tết là 2400 kg số gạo nếp bằng 31,5 phần trăm tổng A) tìm số tẻ hơn gạo nếp là bao nhiêu kg B) Sau khi bán đi một số”

 1. a)SGN=(31.5×2400)/100=756kg

  SGT=2400-765=1644kg

  =>SGT-SGN=888kg

  b)

  Giải thích các bước giải:

   

 2. A) Số kg gạo nếp là:

             2400 : 100 × 31,5 = 756 (kg)

      Số kg gạo tẻ là:

              2400 – 756 = 1644 (kg)

      Số gạo tẻ hơn số gạo nếp là:

             1644 – 756 = 888 (kg)

  B) Số kg gạo nếp cửa hàng đã bán là:

             2400 – 888 = 1512 (kg)

      Số kg gạo tẻ cửa hàng đã bán là:

             1512 × 4 = 6048 (kg)

                        Đáp số: A. 888 kg

                                     B. 6048 kg

Viết một bình luận