một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều quanh trục của nó,đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 s,tốc tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa bằng: A.62,8m/s B.3

By Parker

một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều quanh trục của nó,đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 s,tốc tốc độ
dài của một điểm nằm trên mép đĩa bằng:
A.62,8m/s
B.3,14m/s
C.628m/s
D.6,28m/s

0 bình luận về “một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều quanh trục của nó,đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 s,tốc tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa bằng: A.62,8m/s B.3”

Viết một bình luận