Một e bay từ điểm M tới N trong điện trường đều, giữa hai điểm Mvà N có hiệu điện thế U=100V.Tính công mà lực điện sinh ra

By Madeline

Một e bay từ điểm M tới N trong điện trường đều, giữa hai điểm Mvà N có hiệu điện thế U=100V.Tính công mà lực điện sinh ra

0 bình luận về “Một e bay từ điểm M tới N trong điện trường đều, giữa hai điểm Mvà N có hiệu điện thế U=100V.Tính công mà lực điện sinh ra”

  1. Công mà lực điện sinh ra: \(A = qEd = q\dfrac{U}{{MN}}\overline {MN} = qU\)

    Thay số vào ta được: \(A = – 1,{6.10^{ – 19}}.100 = – 1,{6.10^{ – 17}}J\)

    Trả lời

Viết một bình luận