viết :12/500=…/…=…% 750/600=…/…=…%

By Reese

viết :12/500=…/…=…% 750/600=…/…=…%

0 bình luận về “viết :12/500=…/…=…% 750/600=…/…=…%”

  1. @NOOB

    $\frac{750}{600}$ = $\frac{125}{100}$ = 125   %

    $\frac{12}{500}$ =  $\frac{6}{250}$ = 2,4            %

                                            * Xin hay nhất ! *

    Trả lời

Viết một bình luận