cho 22.4 lít khí cl2(đktc) tác dụng với 100ml dung dịch X gồm naoh 2M và ca(oh)2 0.5M ở nhiệt độ thường tính khối lương muối clorua thu được

By Aubrey

cho 22.4 lít khí cl2(đktc) tác dụng với 100ml dung dịch X gồm naoh 2M và ca(oh)2 0.5M ở nhiệt độ thường tính khối lương muối clorua thu được

0 bình luận về “cho 22.4 lít khí cl2(đktc) tác dụng với 100ml dung dịch X gồm naoh 2M và ca(oh)2 0.5M ở nhiệt độ thường tính khối lương muối clorua thu được”

 1. Đáp án:

   8,625 g

  Giải thích các bước giải:

   nCl2=22,4/22,4=1 mol

  nNaOH=0,1×2=0,2 mol

  nCa(OH)2=0,1×0,5=0,05 mol

  2NaOH+Cl2->NaCl+NaClO+H2O

  0,2         0,1        0,1

  2Ca(OH)2+2Cl2->CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

  0,05            0,05     0,025

  m=0,025×111+0,1×58,5=8,625 g

  Trả lời

Viết một bình luận