tìm số tự nhiên a37b biết a37b chia hết cho 2,5 và9

By Hailey

tìm số tự nhiên a37b biết a37b chia hết cho 2,5 và9

0 bình luận về “tìm số tự nhiên a37b biết a37b chia hết cho 2,5 và9”

 1. Tận cùng của số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 là 0

  Suy ra b=0

  Ta lấy: (a+3+7+0)= a+10 

  Suy ra: a=8

  Ta có số tự nhiên: 8370 chia hết cho 2,5,9

  Chúc bạn học giỏi!

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $\text{Vì}$ `a37b vdots 2,5 => b` $\text{có tận cùng là 0}$

  $\text{Để a370}$ `vdots 9 <=> a+3+7+0 vdots 9`

  `=> 10+a vdots 9`

  `=> a=8`

  $\text{Số đó là: 8370}$

   

  Trả lời

Viết một bình luận