một xe máy chuyển động đều trong 8s , xe đi được quãng đường dài 1km. biết công suất là 1500w . Tính công của luật cơ, lự kéo và vận tốc của ce

Photo of author

By Sarah

một xe máy chuyển động đều trong 8s , xe đi được quãng đường dài 1km. biết công suất là 1500w . Tính công của luật cơ, lự kéo và vận tốc của ce
Leave a Comment